Dive master kurs

Älskar du dykning? Skulle du vilja dela det med andra på en helt ny nivå? Om du genomför PADI Dive Matser kursen så finns möjligheten att arbeta med det du brinner för! Som Dive Master får du inte bara dyka mycket, du får också förmånen att dela glädjen med dykning med andra.

PADI Dive Master kursen är utbildningen som knyter samman allt som du lärt dig tidigare. Den kommer att ge dig en avsevärt djupare förståelse för sådant du redan har kunskaper om. Dessutom är denna utbildning det första steget till att bli en professionell dykare, och den ger dig de färdigheter och formella meriter du behöver för att kunna jobba med dykning i hela världen. Vi är övertygade om att du träffat på Dive Masters både i sin roll som dykguider, och när de assisterat instruktörer på olika dykutbildningar. Hoppa på den här kursen och bli en av dessa professionella dykare.

Under utbildningen arbetar du tätt tillsammans med våra instruktörer. Du kommer att få lära dig att leda dykaktiviteter, assistera elever, genomföra briefing, sätta upp dykplatser, få större kunskap om marint liv och hur vi tar hand om undervattensmiljön.   På Lanta diver erbjuder vi väl strukturerade kurser där dina instruktörer och din mentor kommer att guida dig igenom de steg som krävs för att du skall bli en ”anställningsbar” PADI Dive Master.

 

Sammanfattning :

  • Förkunskaper: PADI Rescue diver med minst 40 loggade dyk.
  • Minimiålder: 18 år
  • Tidsåtgång: 3-4 veckor
  • Pris: 30.000 THB (+utbildningsmaterial 7.500 THB)
  • Erbjudande: Om Du anmäler Dig till Dive Master kursen kommer Du att få köpa all dykutrustning i vår butik till 20% rabatt.

 

För mera information kring denna kurs (eller andra) är Du välkommen att kontakta oss på scuba@lantadiver.se, eller julie@lantadiver.se